สัญญาณกันขโมยที่ขายดีที่สุดในจังหวัดระยอง และเขตจังหวัดใกล้เคียง รับประกันสินค้า 2-5 ปี
 
 
หจก.เบญทัย อี.แอล.ซี.ซี ได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากบ.แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จก.