benthaigroup.com là một blog nhỏ được dựng lên với mục đích chia sẻ lại cảm nhận về những quyển sách sau khi mua và đọc của một bộ phận độc giả một cách chân thực nhất với mục tiêu mang lại cảm giác phù hợp với một bộ phận người đang tìm đọc có một trải nghiệm lạ và phư hợp với mình.

Thân ái!