Bằng cách truy cập vào website benthaigroup.com bằng bất cứ công cụ phần mềm nào là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây của chúng tôi.

  • Không gây bất cứ tác động tiêu cực nào ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động ổn định của website hoặc của người dùng khác bằng bất cứ hình thức, công cụ nào.
  • Khi chúng tôi phát ra hành vi gây hại trên sẽ có thể ngăn chặn bạn bất cứ khi nào cần. Nếu hậu quả nghiêm trọng và khi có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ mời chính quyền địa phương nơi bạn cư trú mời bạn làm việc riêng để xử lý hậu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật do hành động mà bạn gây ra.
Thân ái!