Việt Nam Sử Lược (Tái Bản)

Tác giả: Trần Trọng Kim
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Tác giả: Trần Trọng Kim
 • Ngày xuất bản: 01-2017
 • Loại bìa: Bìa mềm
 • Công ty phát hành: Nhà Sách Hồng Ngọc
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội
 • SKU: 2490082297852
 • Số trang: 531
 • Xem giá khuyến mãi
  Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu! Rất thích hợp để mang Việt Nam Sử Lược (Tái Bản) ra nghiên cứu

  Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim xuất bản lần đầu năm 1920, dựa trên những nghiên cứu trước đó như Nam sử tiểu học và Sơ học An Nam sử lược từ những năm 1914 -1917, là bộ thông sử viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được soạn theo phương pháp hiện đại. Than ôi!Sao lại như vậy!.

  Việt Nam Sử Lược

  Với Việt Nam sử lược, sử học Việt Nam lần đầu tiên có một công trình thoát ly được khỏi lối chép sử biên niên truyền thống của Trung Quốc vốn chỉ nêu lên từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc, Đừng vội vàng trước khi đưa ra quyết định.. Việt Nam sử lược trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, cho người đọc thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian, Đừng vội vàng trước khi đưa ra quyết định.. Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến thường chỉ chú ý ghi chép hành vi, hoạt động của vua chúa quan lại, những cuộc tranh bá đồ vương, Việt Nam sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý nhiều đến những sự kiện liên quan đời sống thực tế của dân chúng, sinh hoạt của xã hội, phong tục, tín ngưỡng,.., Đừng vội vàng trước khi đưa ra quyết định.. Tất cả đều được thể hiện với một thái độ điềm tĩnh, khách quan, và công bằng đúng như một sử gia cần có. Tránh xa tôi ra.

  Chắc bạn thích đọc: